top of page

OM OSS

Pusselfamiljen är för dig som är:

 

  • Ensamstående föräldrar med enskild eller gemensam vårdnad

  • Umgänges eller boende förälder.

  • Ensamstående förälder som gått in i ett nytt förhållande eller bildat en så kallad stjärnfamilj/pusselfamilj.

 

Vi jobbar för att Pusselfamiljer skall få stöd i olika skeden av sin utveckling och att ensam (läs ena) stående försörjare skall få bättre villkor i både sitt sociala liv och sitt arbetsliv; dels genom att påverka de politiska besluten i frågor som rör oss som lever ensamma,tillsammans med ny partner som har egna, kanske vuxna barn, halvsyskon inom

familjen, särbo förhållanden och alla andra konstellationer som finns både köns och generationsmässigt OCH dels genom att skapa rum för kontakter och information på de öppna månads träffarna samt andra evenemang och trevliga händelser som vi ordnar för medlemmarna.

Allt från viltsafari till lådbilsrace eller spa för föräldrar, föreläsningar om olika aktuella ämnen eller knytkalas.

 

FÖRENINGENS SYFTE I KORTHET

  • Fungera som stöd för ensamstående och deras barn

  • Arbeta för ensamföräldrarnas intressen

  • Skapa nätverk mellan ensamföräldrar samt olika intresse organisationer

  • Informera samhället/beslutsfattare/myndigheter om ensamföräldrarnas situation

  • Anordna fritidsaktiviteter för stjärnfamiljer, "pusselfamiljer", ensamstående föräldrar och deras barn

  • Fungera som kunskaps- och resurscentrum för alla som vill veta mera om gruppen stjärnfamiljer, ensamstående föräldrar och deras barn

 

STYRELSEN

Vi i styrelsen är själva föräldrar med många järn i elden och försöker hinna med det mesta.

Vi välkomnar alla förslag, donationer, hjälp och aktiva medlemmar samt eventuella nya (gärna manliga) styrelsemedlemmar som känner att dom vill jobba för något viktigt i vårt samhälle ... vår personliga och vårt samhälles framtid. Låter det intressant?

 

Hela Din familj oberoende av storlek eller konstellation är varmt välkommen hos oss

 

Här hittar ni vem som sitter i styrelsen

 

Vi ses!  

Varma Hälsningar   

Föreningen PusselFamiljen

 

Vi finns även på Facebook

Vid betalad medlemsavgift får du tillträde till vår Facebook grupp,välkommen!

  • Wix Facebook page

VI SKAPAR GLÄDJE TILLSAMMANS

bottom of page